Neurológia pre prax 2/2010

Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., Mgr. Gabriela Zamišková, Mgr. Jana Dlouhá, Dana Šigutová

V našem příspěvku přehledně seznamujeme s problematikou poruch řeči u Parkinsonovy nemoci (PN). Uvádíme zejména charakteristickou symptomatologii v jednotlivých oblastech řeči doprovázející tzv. hypokinetickou dysartrii (HD). Symptomatologii HD řadíme z hlediska fonorespirace, faciokineze a fonetiky. Zmiňujeme metody logopedické diagnostiky a terapeutické techniky vhodné u pacientů s PN uváděné v zahraničních literárních pramenech, ale především postupy využívané v našich podmínkách. Podrobněji se věnujeme metodě Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Logopedická diagnostika a terapie je nedílnou součástí komplexního přístupu v léčbě PN, může významným způsobem zlepšit život a soběstačnost osob s PN. Mnohé z příznaků poruch řeči a komunikace jsou u Parkinsonovy nemoci běžné, řada nemocných díky nim trpí zhoršenou kvalitou života v důsledku narušené komunikace s okolím a přesto jen malá část osob s těmito obtížemi navštěvuje klinického logopeda.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, poruchy řeči, hypokinetická dysartrie, Lee Silverman Voice Treatment.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Speech disorders in Parkinson’s disease

The issues of speech disorders in Parkinson’s disease (PD) are discussed. The characteristic symptomatology in individual speech areas accompanying hypokinetic dysarthria (HD) is mainly dealt with. The symptomatology of HD is classified in terms of respiration, phonation, and facial musculature. The diagnostic and therapeutic procedures used in speech and language therapy are mentioned which are suitable in patients with PD and reported in the foreign literature as well as, and in particular, those used in our conditions. The Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) method is dealt with in detail. Diagnosis and therapy of speech disorders is an integral part of a complex approach in PD treatment and may significantly improve the life and self-sufficiency of persons with PD. A lot of the symptoms of speech and communication disorders are common in Parkinson’s disease and a number of PD patients have an impaired quality of life due to impaired communication with others; still, only a small number of persons see a speech therapist for these complaints.

Keywords: Parkinson’s disease, speech disorders, hypokinetic dysarthria, Lee Silverman Voice Treatment.