Neurológia pre prax 5/2004

Neuropatická bolest z pohledu algeziologa

MUDr. Jiří Kozák , MUDr. Ivan Vrba , MUDr. Rudolf Černý

Algeziolog se setkává s neuropatickou bolestí často až v době, kdy bolest přetrvává déle než několik měsíců. Tím se stává léčba obtížnější, bolest bývá doprovázena typickými známkami chronického stavu: psychickou alterací z dlouhodobého postižení a obavou z další špatné prognózy dlouhodobé bolesti. Neuropatická bolest je definována jako bolest generovaná nervovým systémem. Definice IASP zní: „Bolest, která vzniká při primární lézi nebo dysfunkci nervového systému“. Na rozdíl od bolesti nociceptivní není poškození tkáně podmínkou jejího vzniku, přestože v naší terminologii je neuropatická bolest spíše synonymem pro postižení periferního nervového systému, neuropatický typ bolesti v širším slova smyslu může vznikat při postižení periferního i centrálního nervového systému. Charakteristickým příkladem jsou bolesti provázející polyneuropatii, postherpetickou neuralgii, míšní traumata a centrální talamická bolest. Dysfunkcí centrálního nociceptivního systému vzniklá bolest se v českém písemnictví také označuje jako centrální neurogenní bolest (Kozák, Černý, 2002).

Kľúčové slová: neuropatická bolest, nociceptivní bolest, centrální a periferní nervový systém, senzibilizace, neuromodulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť