Neurológia pre prax 5/2020

Neuromodulační léčba chronické bolesti

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Neuromodulační techniky patří mezi výběrové metody léčby chronické bolesti. Z hlediska jejich medicínské indikace se řadí svou finanční náročností i operačním přístupem mezi nejnáročnější algeziologické techniky z ekonomického i odborného hlediska. Mezi neuromodulace patří invazivní i neinvazivní přístupy. Popisujeme základní neuromodulační invazivní metody – neurostimulace a lékové aplikace pomocí pumpových systémů, jejich léčebné indikace, základní způsoby použití i diagnózy, u kterých se nejčastěji tyto metody používají.

Kľúčové slová: neuromodulace, míšní stimulace, periferní nervová stimulace, pumpové systémy, indikační kritéria, léčba

stiahnuť celý článok v pdf

Neuromodulation in the treatment of chronic pain

Neuromodulatory approaches are among the selective methods of chronic pain management. In terms of their medical indication, its financial demands and operational approach, it ranks among the most challenging algesiological techniques from the economic and professional point of view. Neuromodulation includes both invasive and non-invasive methods. We describe the basic invasive methods – neurostimulation and intrathecally drug therapy using pump systems, their indications, basic uses and diagnoses in which these methods are most commonly used.

Keywords: neuromodulation, spinal stimulation, peripheral nerve stimulation, pump systems, indication criteria