Neurológia pre prax 4/2022

Neuroendoskopie v řešení vybraných vrozených vývojových vad CNS u dětí

doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D.

Práce je zaměřena na využití neuroendoskopie v řešení vybraných vývojových vad CNS u dětí. Představuje neuroendoskopickou techniku, postupy a některé jednotky, vhodné k řešení neuroendoskopem v praxi dětského neurochirurga. Jedná se zejména o formy obstrukčního hydrocefalu, řešení hydrocefalu spojeného s vrozenými cévními malformacemi, řešení arachnoidálních cyst různé lokalizace. Zajímavostí je endoskopická resekce hypothalamického hamartomu, která je účinná v léčbě refrakterní epilepsie.

Kľúčové slová: neuroendoskopie, neurochirurgie, vrozené vývojové vady, centrální nervový systém

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Neuroendoscopy in congenital inborn defects

This paper focuses on the use of neuroendoscopy for treatment of selected central nervous system developmental defects in children. It introduces neuroendoscopic armamentarium, methods and some conditions suitable for a neuroendoscopic approach in pediatric neurosurgery.

Keywords: neuroendoscopy, neurosurgery, developmental defects, central nervous system