Neurológia pre prax 1/2004

Kognitivní a behaviorální poruchy u demence při Parkinsonově nemoci a u demence s Lewyho tělísky

as. MUDr. Irena Rektorová

Parkinsonova nemoc s demencí (PND) a demence s Lewyho tělísky (dementia with Lewy bodies, DLB) patří mezi tzv. synukleinopatie, tj. proteinopatie, které se vyznačují patologickým ukládáním proteinu -synukleinu v neuronech a glii ve specifických oblastech kůry a podkoří. Mezi synukleinopatie se řadí Parkinsonova nemoc (PN), DLB, multisystémová atrofie (MSA) a onemocnění Hallervorden-Spatz. Protein -synuklein je u těchto onemocnění obsažen v Lewyho tělískách (patologický marker pro diagnózu PN a DLB), dystrofických Lewyho neuritech a/nebo v neuronálních a gliových inkluzích. PND a DLB sdílejí společné klinické symptomy a patologický substrát, liší se zejména časovou posloupností rozvoje jednotlivých charakteristických příznaků a lokalizací patologických lézí. Proto někteří autoři považují tyto jednotky za součást klinického a patologického spektra jednoho a téhož onemocnění. Ačkoliv deficit dopaminu je příčinou parkinsonizmu u pacientů s PND a DLB, cholinergní deficit jeví jako hlavní příčinou kognitivní dysfunkce a psychotických symptomů. Otevřené studie poukazují na pozitivní vliv inhibitorů acetylcholinesterázy na všechny neuropsychiatrické symptomy provázející PND a DLB, ale především na apatii, anxietu, poruchy pozornosti, halucinace, bludy, poruchy spánku a na výkon v neurokognitivních testech. První dvojitě slepé studie potvrzují tyto nadějné výsledky.

Kľúčové slová: demence, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, inhibitory acetylcholinesterázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť