Neurológia pre prax 4/2009

Histopatológia nádorov chrbtice a miechy

MUDr. Boris Rychlý

Podobne ako v mozgu nádory chrbtice a miechy vykazujú vysokú histogenetickú rozmanitosť. Môžu pochádzať z akejkoľvek anatomickej štruktúry tejto lokality. Vyrastajú zo samotnej miechy, miechových koreňov, durálneho vaku, či z okolitých tvrdých (kosť) alebo mäkkých tkanív. Praktické je topografické delenie na tumory extradurálne a intradurálne, ktoré sa ďalej delia na extramedulárne a intramedulárne. Histologicky ide o identické tumory ako v mozgu s rovnakými princípmi ich gradingu. Prevažne majú ale inú incidenciu ako rovnaké nádory v mozgu. Môžu byť primárne alebo sekundárne, ktoré sem metastazujú prakticky z ktorejkoľvek inej lokality.

Kľúčové slová: nádory chrbtice, histopatológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Histopathology of spinal and spinal cord tumours

Like brain tumours, spinal and spinal cord tumours exhibit a broad histogenetic diversity. They can originate in any anatomical structure in this region. They arise from the spinal cord itself, the spinal roots, the dural sac, or the adjacent hard (bone) or soft tissues. The tumours are topographically classified into extradural and intradural ones that are subdivided into extramedullary and intramedullary. Histologically, they are identical to brain tumours with the same principles of grading. However, their incidence mostly differs from that of identical tumours in the brain. They may be either primary or secondary ones in the form of metastases from virtually any other location in the body.

Keywords: spinal tumours, histopathology.