Neurológia pre prax 4/2022

Genetické příčiny malformací kortikálního vývoje – novinky v patogenezi a vyšetřovacím postupu

MUDr. Barbora Straka, Ph.D., MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D., MUDr. Miroslava Balaščaková, Ph.D., RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.

Ačkoliv se jednotlivé typy malformací kortikálního vývoje (MCD) vyskytují relativně vzácně, pacienti s různými typy MCD tvoří významnou část neurologicky nemocných. Genetické vyšetření, ať už DNA získané z krve anebo z dysplastické mozkové tkáně, může přinést objasnění genetické příčiny onemocnění pacienta, a tím ovlivnit jak postup léčby a sledování samotného pacienta, tak další reprodukční rozhodnutí rodiny. Nezbytnou podmínkou úspěchu genetického vyšetřování je kvalitní a přesný popis fenotypu pacienta – zejména nálezu na MRI. Délka samotného vyšetření trvá řádově měsíce, ale v případě nálezu varianty v genu doposud nespojovaném s MCD se může protáhnout i na roky. Znalosti genetických příčin vzniku MCD mohou v budoucnu vést k lepšímu pochopení jejich patogeneze a k vývoji nových cílených léčiv, případně i genové terapie.

Kľúčové slová: malformace kortikálního vývoje, sekvenování nové generace, fokální kortikální dysplazie, celoexomové sekvenování

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Genetic causes of malformations of cortical development – novel insights into pathogenesis and diagnostic approach

Although respective types of malformations of cortical development (MCD) are rare, patients with all MCD constitute a significant proportion of neurology in- and outpatient clinics. Genetic testing of blood- or brain tissue-derived DNA can elucidate genetic causes of MCD and thereby influence future patient management and reproductive choices of patients and their families. High-quality MRI and detailed phenotype description constitute the cornerstone of MCD diagnostic process. Genetic testing and analysis may take months, and functional studies of variants in novel genes, previously not associated with MCD may last even longer.

Keywords: malformations of cortical development, next‑generation sequencing, focal cortical dysplasia, whole‑exome sequencing