Neurológia pre prax 4/2014

Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

MUDr. Eva Meluzínová

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), k neurodegeneraci dochází již od začátku onemocnění. Při časném použití léčby je možné celý imunopatologický proces zpomalit. Proto je terapie zahajována nejlépe hned po prvním příznaku onemocnění nebo ve stadiu relabující-remitující RS (RR-RS). V takovém případě jsou používány léky první volby (Disease Modifying Drugs – DMD). U pacientů s nedostatečným efektem této terapie je nutná eskalace. K tomuto účelu je k dispozici buď intravenózně podávaný natalizumab nebo perorálně podávaný fingolimod. Zatím žádný z výše uvedených léků nesplňuje optimální kombinaci účinnosti s dobrou tolerancí, bezpečností a ovlivněním jak zánětu, tak procesu neurodegenerace. Zdá se, že nejblíže těmto požadavkům by mohl být dimethyl-fumarát (Tecfidera®), který byl 3. 2. 2014 registrován pro léčbu RR-RS v EU. Výsledky právě probíhajících poregistračních klinických studií potvrdí, zda má dimethyl-fumarát předpokládaný potenciál být zařazen mezi léky první volby RR-RS.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, neurodegenerace, neuroprotekce, dimethyl-fumarát, BG-12, léky první volby, DMD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dimethyl-fumarate in treating relapsing-remitting multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory and neurodegenerative disease of the central nervous system (CNS), with neurodegeneration occurring from the very onset of the disease. With timely treatment, it is possible to slow down the whole immunopathological process. Therefore, treatment is best initiated at the first sign of disease or in the stage of relapsing-remitting MS (RRMS). In such a case, first-choice drugs are used (disease-modifying drugs – DMD). Escalation is required in patients with an insufficient effect of this treatment. For this purpose, either intravenous natalizumab or oral fingolimod are available. So far, none of the above-mentioned drugs has been shown to provide the optimal combination of efficacy with good tolerance and safety while targeting both the inflammation and the process of neurodegeneration. Dimethyl-fumarate (Tecfidera®), which was registered for the treatment of RRMS in the EU on 3rd February 2014, seems to meet these requirements most closely. The results of the ongoing postregistered clinical trials confirm if the dimethyl fumarate is anticipated to have the potential to be classified as the drug of first choice in patients with RRMS.

Keywords: multiple sclerosis, neurodegeneration, neuroprotection, dimethyl fumarate, BG-12, first-choice drugs, DMD.