Neurológia pre prax 1/2004

Demence

as. MUDr. Irena Rektorová – Editor hlavního tématu

Hlavní téma Neurologie pro praxi je tentokrát věnováno problematice demencí, tedy tématu stále více diskutovanému ve vyspělých státech, především v důsledku prodlužování průměrné délky života v těchto zemích. Je známo, že incidence demence vzrůstá s věkem (postihuje 5–20% osob ve věku nad 65 let). Alzheimerovou nemocí (AN), která je nejčastější příčinou geriatrické v populaci, trpí 10 % lidí a ve věku nad 85 let je postižena touto nemocí cca polovina populace! Demence nejenže snižuje kvalitu života a zkracuje dobu přežití, ale důležité jsou i socio-ekonomické aspekty, především nárůst zátěže pečovatelů a posléze nákladů vynaložených na institucionalizaci pacientů s těžší demencí (2). Jednotlivé články se postupně zabývají diagnostikou možného prodromálního stadia demence – lehkou kognitivní poruchou, diagnostikou a terapií nejčastější příčiny demence – AN, ale také nefarmakologickými přístupy k pacientům s demencí a jejich pečovatelům. Další články se věnují problematice demencí s Lewyho tělísky a při Parkinsonově nemoci a Creutzfeldt-Jakobově nemoci.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť