Neurológia pre prax 6/2022

Cerebelární mutismus – kazuistika

MUDr. Lenka Pospíšilová, prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Cerebelární mutismus patří ke komplikacím operačních výkonů v zadní jámě lební. Vyskytuje se především v dětském věku, nejčastěji po resekci tumoru v oblasti vermis mozečku. Klinické charakteristiky tohoto syndromu jsou v zahraniční literatuře dobře popsány, patofyziologický mechanismus jeho vzniku však zůstává neobjasněn. Cílem našeho sdělení je prostřednictvím kazuistiky upozornit na zajímavou klinickou jednotku, které je dosud v českých neurologických odborných publikacích věnována pouze ojedinělá zmínka.

Kľúčové slová: cerebelární mutismus, zadní jáma lební, meduloblastom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cerebellar mutism – a case report

Cerebellar mutism is a postoperative complication after an intervention in posterior cranial fossa. It can particularly be seen in children following tumor resection of cerebellar vermis. Clinical features of this syndrome are well described in foreign literature while its pathophysiology stays unclear. The goal of our case report is to point this interesting phenomenon out mainly because it is only sporadicly mentioned in Czech neurological publications.

Keywords: cerebellar mutism, posterior fossa, medulloblastoma