Dermatológia pre prax 2-3/2013

Využitie hyaluronidázy v korektívnej dermatológii

MUDr. Tomáš Kopal

Najčastejšie používaný výplňový materiál je v súčasnosti kyselina hyalurónová. Príčinou jej obľuby u lekárov aj pacientov je dobrá tolerabilita a bezpečnosť. Zaujímavou vlastnosťou kyseliny hyalurónovej je možnosť korekcie alebo úplnej eliminácie výplne účinkom hyaluronidázy. Hyaluronidáza sa používa na terapeutické účely v medicíne niekoľko rokov, v tejto indikácii je však novinkou a zatiaľ nie sú jednoznačne stanovené schémy jej použitia na tento účel. Účinnosť preparátu je dobrá a sprievodné riziká nízke. V budúcnosti možno očakávať širšie použitie hyaluronidázy pri korekcii výplní.

Kľúčové slová: kyselina hyalurónová, hyaluronidáza, výplň, korekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of hyaluronidase in corrective dermatology

Hyaluronic acid is the most common filler at present. The reason for it is a fair tolerability and safety. The ability to influence or eliminate the volume of the hyaluronic acid filler by hyaluronidase is a unique quality. Hyaluronidase is being clinically used for several years, however in this indication, it is a novelty. There are no standard schemes so far available for this indication. Nevertheless the medication is effective and risk level is low. In future, the use of hyaluronidase for filler correction might be much more spread.

Keywords: hyaluronic acid, hyaluronidase, filler, correction.