Dermatológia pre prax 3/2021

Lze využít exosomy derivované z mesenchymálních kmenových buněk v terapii androgenní alopecie u žen?

MUDr. Daniela Pavlusová, Mgr. Pavla Boháčová, doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Exosomy odvozené z mesenchymálních kmenových buněk (MSC) se vyznačují vysokým imunomodulačním a regeneračním potenciálem a představují novou bezbuněčnou formu terapie, která by se mohla uplatnit v léčbě ženské androgenní alopecie (FAGA). Prostřednictvím růstových faktorů s parakrinním efektem (např. vaskulární endotelový růstový faktor, růstový faktor odvozený od krevních destiček) stimulují angiogenezi a aktivaci některých signálních drah (MAPK, proteinkináza B a další), dále indukují proliferaci dermálních papilárních buněk. Zároveň jsou schopny inhibovat aktivaci buněk prezentujících antigen, suprimují vývoj pomocných T-lymfocytů typu 1 a 17 a zvyšují expresi imunosupresivního interleukinu 10. Obsahují rovněž mikroRNA s proangiogenními a protizánětlivými účinky. Aplikace exosomů odvozených z MSC formou mezoterapie by se tak mohla stát účinným prostředkem v podpoře růstu vlasů a inhibici zánětlivé reakce v okolí vlasového folikulu v počátečních stadiích FAGA a předcházet tak jeho terminální fibrotizaci.

Kľúčové slová: androgenní alopecie žen, exosomy, mesenchymální kmenové buňky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Potential use of mesenchymal stem cell-derived exosomes in the treatment of androgenic alopecia in women

Mesenchymal stem cell (MSC)-derived exosomes have high immunomodulatory and regenerative potential and represent a new form of cell-free therapy applicable for treating female androgenic alopecia (FAGA). Exosomes can stimulate angiogenesis by producing growth factors that have a paracrine effect (for example VEGF, PDGF). Furthermore, they induce proliferation of dermal papillary cells by activating signaling pathways (MAPK, protein kinase B). Moreover, exosomes can inhibit activation of antigen-presenting cells, suppress the development of type 1 and 17 T-helper cells, and increase the expression of immunosuppressive interleukin 10. Exosomes also contain microRNAs with proangiogenic and anti-inflammatory effects. Therefore, MSC-derived exosomes, administered in the form of mesotherapy, could become a powerful tool to promote hair growth, and to inhibit inflammatory response near the hair follicle region in the early stages of FAGA, possibly preventing terminal fibrotization.

Keywords: female androgenic alopecia, exosomes, mesenchymal stem cells