Stiahnite si Acrobat Reader   

SLOVENSKÁ CHIRURGIA

časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS

Časopis prináša aktuálne prehľadové a prakticky orientované poznatky o patofyziológii, diagnostike a liečbe ochorení vyžadujúcich chirurgickú intervenciu. Zároveň ponúka príspevky z praxe vo forme pôvodných prác, kazuistík, štúdií či prostredníctvom informácií z pracovísk. Obsah časopisu dopĺňajú medziodborové články, experimentálne práce, skrátené prehľady najzaujímavejších publikácií zo svetovej odbornej literatúry, informácie a správy z odborných podujatí, recenzie zaujímavých kníh na našom trhu a podobne.

Kompletný archív časopisu nájdete nielen na našej stránke, ale aj na stránke Slovenskej chirurgickej spoločnosti www.schs.sk.


ISSN 1339-4169 (online)

ISSN 1336-5975 (tlačené vydanie)


Ročník 15, 2018, vychádza 4-krát ročne

Predseda redakčnej rady a šéfredaktor: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Redakčná rada: prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc., MUDr. Marián Bakoš, PhD., doc. MUDr. Jozef Belák, CSc., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., prof. MUDr. Miroslav Danaj, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc., doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof., MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Čestní členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

 

Vydavateľ časopisu: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o, Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Ing. Drahoslava Výžinkárová, mob.: 0910 956 370, tel.: 02/5413 1381
e-mail: vyzinkarova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Mag. Helena Machánková, mob. 0910 902 599, tel. 02/5465 0647

e-mail: machankova@solen.sk

 

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

 

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:

Členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti je časopis distribuovaný zdarma v rámci členského poplatku spoločnosti. Ostatní čitatelia si časopis môžu objednať na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/5465 1384.
Predplatné za 4 čísla na rok 2018 je 12 €.

SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava

tel.: 02/ 5465 0649
fax: 02/ 5465 1384

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

Registrácia MK SR pod číslom EV 2991/09
ISSN 1339-4169 (online), ISSN 1336-5975 (tlačené vydanie)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Slov. chir.

 

 

 

created by © zooom.sk s.r.o.