Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Kultúra naša každodenná alebo oslava jubilea slovenčiny...
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
Katedra patologickej anatómie LF SZU, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
Pseudoxanthoma elasticum (Grönblad-Strandberg syndrome)
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNB a MFN, Martin
Súčasný pohľad na problematiku hidradenitis suppurativa na Slovensku
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Kožná ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prevencia nemelanómovej rakoviny kože
TÉMA ROKA
MUDr. Vladimír Flimer
Dermatovenerologické centrum, s. r. o., Žiar nad Hronom
Excízie pigmentových névov v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky kožných ochorení, Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Klinika dermatovenerológie JLF UK a UNM, Martin
Tumory neznámej diferenciácie a nediferencované sarkómy mäkkých tkanív v praxi dermatopatológa
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Vanda Martišková
DERMA junior, s. r. o., Bratislava
MUDr. Michaela Blaško, PhD.
DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Fotoprotekcia a fotoprotektíva – aktuálny pohľad
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Kamila Hamarová
Chirurgické oddelenie FNsP v Žiline
Pleomorfný nediferencovaný sarkóm mäkkých tkanív – kazuistika
MUDr. Simoneta Hatiarová
Dermatologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
Dermatologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Martin Sabol, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Malígny melanóm vzniknutý na podklade modrého névu, klinický prípad
created by © zooom.sk s.r.o.