Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Najčastejšie kožné a slizničné zmeny pri diabete
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Akné poradna, Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Kombinace papulopustulózní růžovky a periorální dermatitidy u 53leté pacientky
TÉMA ROKA
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Príprava pacienta na dermatochirurgický zákrok, základy jednoduchých dermatochirurgických postupov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva – Katolícka univerzita, Ružomberok
Mykobakteriózy vyvolané netuberkulóznymi mykobaktériami – poznatky pre klinickú prax
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Progresia v biologickej liečbe psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alina Hrabinová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z konferencie XVIII. smrdácke dni
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC v dermatologické receptuře
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
Lichen nitidus
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v dermatoonkológii
created by © zooom.sk s.r.o.