Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice
Súčasné možnosti liečby hirzutizmu
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.,
Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK Martin
prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK Martin
Kožné prejavy HCV infekcie
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava, Katedra dermatovenerológie LF SZU Bratislava
Súčasné možnosti liečby onychomykózy
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
MUDr. Laura Gombošová, PhD.
I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
Kožné manifestácie chronických nešpecifických črevných zápalov
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Sinekatechíny
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Tatiana Lidajová
Pediater, s. r. o., Senica
Reportážna správa z kongresu Dermatológia pre prax, Vysoké Tatry, 2017
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Tereza Chrpová Maulenová
Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Stevensův Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza „overlap syndrom“ po paracetamolu
created by © zooom.sk s.r.o.