Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Tomáš Kampe, MPH
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ Košice
Využitie denného svetla pri liečbe aktinických keratóz fotodynamickou terapiou
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Balneoterapia detí v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky a hodnotenie jej efektu u detí s atopickou dermatitídou
MUDr. Ján Baumgartner
Laser Centrum Paracelsi, Bratislava, Dermatovenerologická klinika, Lekárska klinika Univerzity Komenského, Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Dermatovenerologická klinika, Lekárska klinika Univerzity Komenského, Bratislava Staré Mesto
Naevus flammeus – morfológia, etiopatogenéza a terapia
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Dermatovenerologická klinika, Lekárska klinika Univerzity Komenského, Bratislava Staré Mesto
Psoriáza nechtov a biologická liečba
TÉMA ROKA
MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Dermarevolta, s. r. o, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Melanocytové névy u detí
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jana Nemšovská, MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hypersenzitívne reakcie vyvolané liekmi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
To bol... XIII. kongres českých a slovenských dermatovenerologů 2017
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a Katedra dermatovenerológie SZU, Bratislava
Mikrodermabrázia
created by © zooom.sk s.r.o.