Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Staré mesto, Bratislava
Nanotechnológie v medicíne
MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha
Současné možnosti léčby atopického ekzému
TÉMA ROKA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Systémové retinoidy v liečbe vybraných dermatóz detského veku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Veronika Tolašová
Nemocnice Nový Jičín a. s.
MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
Nemocnice Nový Jičín a. s.
Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Kateřina Fajkošová
Esthé – Klinika estetické medicíny, a. s., Praha
Chemický peeling k odstraňování pigmentací
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Gulánová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Lupus erythematodes cutaneous subacutus u pacientky so syndrómom SHARP – kazuistika
MUDr. Karolína Baumgartnerová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Baumgartner
Laser Centrum Paracelsi, Bratislava, Dermatovenerologická klinika LF UK, Bratislava
Poštipnutie pavúkom Cheiracanthium punctorium – kazuistika
MUDr. Táňa Pappová
Dermatovenerologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Dermatovenerologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Andrea Kozárová
Dermatovenerologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
Extramamárna vulvárna Pagetova choroba s klinickými prejavmi lichen sclerosus – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.