Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Nemšovská, MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Precitlivenosť na jódové kontrastné látky
MUDr. Marie Policarová
Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
Fotodermatózy
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
Nemelanómová rakovina kože: regionálne rozdiely v incidencii a zastúpení bazocelulárneho a skvamocelulárneho karcinómu
TÉMA ROKA
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Benígne prechodné dermatózy u novorodencov
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Jitka Chaloupecká
Laserové centrum Anděl a. s.
Možnosti ošetření pigmentových lézí laserem
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Ako môže dermatológ zlepšiť prognózu detí s juvenilnou dermatomyozitídou?
created by © zooom.sk s.r.o.