Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
prednostka KAIM FZO PU a FNsP J. A. Reimana, Prešov
Premedikácia. Stará téma v novom šate I.
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Premedikácia a pooperačné účinky
MUDr. JUDr. Peter Firment
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Jana Gomulcová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Ignác Kubica
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Juraj Šafran
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Anton Turčan
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prístup k perioperačnej liečbe bolesti: preemptívna, či preventívna analgézia?
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Stanislav Novotný
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Anton Turčan
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Poanestetická triaška – epidemiológia, patofyziológia, možnosti prevencie a liečby
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Laktát a jeho klírens ako marker šoku po kardiochirurgických výkonoch
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Štefan Imrecze
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Vplyv parametrov umelej ventilácie pľúc počas anestézie na mechanickú energiu pohltenú pľúcami
KAZUISTIKY
MUDr. Štefan Krbila, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky, Nové Zámky
MUDr. Viliam Soboňa
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky, Nové Zámky
CVVH – súčasť liečby biventrikulárneho kardiálneho zlyhania
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. JUDr. Peter Firment
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana, Prešov
Pojmy mors in tabula a vitálna indikácia – poznáme ich obsah?
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
8. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
On-line assessment v rámci Európskeho diplomu z anestéziológie a intenzívnej medicíny opäť v Martine
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
Jednotné telefónne číslo 2222 pre resuscitačné tímy v celej Európe
created by © zooom.sk s.r.o.