Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNB a MFN, Martin
Hidradenitis suppurativa – biologická liečba
MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
Pracoviště plazmaferézy a imunoadsorpce hematologického a dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín a. s.
MUDr. Zenon Lasota
Pracoviště plazmaferézy a imunoadsorpce hematologického a dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín a. s.
Aktuální trendy v léčbě atopické dermatitidy
TÉMA ROKA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Stručný prehľad farmakoterapie metastatického melanómu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Krátka správa z konferencie 17. Smrdácke dni
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Martina Neradová
DermaConcept s. r. o., Kuřim
Možnosti korekce stárnutí pleti
ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok zo 17. ročníka Smrdáckych dní 2016
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože s akantolytickými črtami – dermatopatologický pohľad
created by © zooom.sk s.r.o.