Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Dieťa v nás alebo každá doba má svoje čaro...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Kardiovaskulárne ochorenia a psoriáza
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Možnosti liečby condylomata acuminata
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Udržovací léčba akné
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
L DermaMedEst s. r. o, Praha, Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Povrchové kožní mykózy a péče o pokožku postiženou plísní
MUDr. Jiří Ettler
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
Aktuální pohled na fotoprotekci kůže
TÉMA ROKA
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Dermatoskopia malígneho melanómu
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Mariana Holobradá
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Bernadičová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Mojžišová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Martina Hikkelová, PhD.
Alpha Medical, s. r. o., Bratislava
Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndróm) – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.