Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Blanka Kalnášová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Antiagreganciá v perioperačnom manažmente pri nekardiochirurgických operačných výkonoch – stručné odporúčania
APLIKOVANÁ FYZIOLÓGIA
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra, KKDaUM UKF, Nitra
Klinické aplikácie analýzy artériovej tlakovej krivky
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice, Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF, Nitra
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Štefan Imrecze
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Automatická proporcionálna minútová ventilácia pľúc – prečo minútová ventilácia?
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice, Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF, Nitra
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Žitva
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Klinická aplikácia APMV (automatická proporcionálna minútová ventilácia)
KAZUISTIKY
MUDr. Adam Porubän
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny LNsP, Liptovský Mikuláš
MUDr. Ján Drobčo
Oddelenie chirurgie LNsP, Liptovský Mikuláš
MUDr. Ján Kozánek
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP, Považská Bystrica
MUDr. Emília Špániková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny LNsP, Liptovský Mikuláš
MUDr. Mária Buffová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny LNsP, Liptovský Mikuláš
Meticilín-senzitívny Staphylococcus aureus s produkciou Panton-Valentine leukocidínu ako príčina hemoragicko-nekrotizujúcej pneumónie 1. dokumentovaný prípad v Slovenskej republike
MUDr. Anton Turčan
KAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Stanislav Novotný
KAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Peter Kolenka
KAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
Pneumotorax počas laparoskopických výkonov – zriedkavá komplikácia, na zvládnutie ktorej sme pripravení?
MUDr. Vladimír Ďuračka
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Štefan Podhradský
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Juraj Mikuláš
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Pseudochylotorax ako následok neskorej erózie cievnej steny centrálnym venóznym katétrom – kazuistika
MUDr. Štefan Krbila, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP, Nové Zámky
MUDr. Viliam Soboňa
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP, Nové Zámky
Morbídne obézny pacient na jednotke intenzívnej starostlivosti
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. JUDr. Peter Firment
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Terminálna fáza ľudského života a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z pohľadu práva
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zapísala: Katarína Galková
4. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
Zapísala: Katarína Galková
5. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
created by © zooom.sk s.r.o.