Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Mykózy hlavy a tváre
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologický Ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologický Ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Intravenózne imunoglobulíny v liečbe pemphigus vulgaris
MUDr. Martina Part
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Riziko HPV infekcií u heterosexuálnych párov
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava
Fototerapia vitiliga
TÉMA ROKA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Syfilis v detskom veku
MUDr. Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Dispenzárne stredisko dermatovenerologické UN Bratislava
Syfilis, reinfekcia Treponema pallidum a koinfekcia vírusom HIV – kazuistika
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK, Bratislava
Švecová D: Pemphigus Vulgaris - Recenzia na monografiu
OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Zuzana Kožuchová
Oddelenie dermatológie a korektívnej dermatológie, ENVY, Klinika estetickej medicíny, Košice
Androgenetická alopécia a súčasné možnosti liečby
created by © zooom.sk s.r.o.