Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr., Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP, Žilina
Histologická typizácia bazocelulárneho karcinómu kože – úskalia v dermatopatologickej praxi
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotní aspekty antiperspirantů
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN Ostrava
Lokální léčba akné
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykova Univerzita Brno
Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
MUDr. Peter Truska, CSc.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislava, Bratislava
Ing. Janka Námešná
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
PhDr. Monika Musilová
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Systém hlásenia pohlavne prenosných chorôb v SR a jeho legislatívne zabezpečenie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
CYTOPATHOS, s. r. o., laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava, Výučbová kožná ambulancia I. katedry dermatovenerológie LF SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Červená papulózna lézia na prste ruky
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kyselina hyalurónová a hojenie chronických rán
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p. o.
Závažná forma růžovky u 32leté pacientky
DERMATOPATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Elena Skladaná
Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica Poprad, a. s.
Molluscum contagiosum
created by © zooom.sk s.r.o.