Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikacie pro dermatologii
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Tamara Zimanová
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Marian Markech
Kúpele Trenčianske Teplice
MUDr. Tatiana Lidajová
Pediater, s. r. o, Senica
+MUDr. Jozef Šmirala
TAO AKU Centrum Bratislava
Piercing
Pri diskusii na tému o tetovaní a krášlení tela často prichádzajú otázky aj na piercing. Anglické slovo pierce (číta sa pírs) znamená prebodnúť, preraziť, prepichnúť, prederaviť niečo, prepichnúť si niečo, napríklad prederaviť uši na nosenie náušníc a podobne. Je už teda v povedomí spoločnosti pomerne všeobecne známe, že ide o prepichovanie kože a vkladanie rôznych ozdobných predmetov. No nie celkom je známe, aké komplikácie môže piercing priniesť. Podľa jednoduchej úvahy o porušení celistvosti kože sa dá predpokladať krvácanie, infekcie, jazvy a alergia na kovy z dlhodobého kontaktu s ozdobnými predmetmi i ďalšie problémy.
Kľúčové slová: piercing, komplikácie, infekcie, dráždenie kože.

Piercing
There are questions about piercing during the discussion about tatooing. It is well known that piercing is an puncture of the skin and insertion of various decorative things. But many complications of piercings are not so widely known. According to logic thinking it could be supposed bleeding, infections, scars, and from long-term condition contact metal allergy and others complications.
Key words: piercing, complications, infections, skin irritation.
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, sálek-lasery-korekce, Praha
Seboroická dermatitida
TÉMA ROKA
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Infekcia HIV − stále aktuálny problém
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
XI. kongres českých a slovenských dermatovenerológov, 21. – 23. 5. 2015, Top Hotel Praha
Správy z podujatia ASCO Chicago 2015
DERMATOPATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Elena Skladaná
Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica Poprad, a. s.
Xanthogranuloma juvenile
SPEKTRUM
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Dr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Bc. Iveta Fojtlínová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
História balneoterapie – novovek
MUDr. Ján Lidaj
Spomienka na osobnosť MUDr. Karola Kleibla, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.