Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikacie pro dermatologii
Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, u kterých došlo k selhání odpovědi na jinou systémovou léčbu včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA, nebo pokud je u nich tato terapie kontraindikována nebo ji netolerují. Nově je indikace rozšířena i pro léčbu středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy rukou a/nebo nohou, a to na základě studie REACH. V této studii bylo prokázáno, že léčba adalimumabem vede ke snížení bolesti, zlepšuje psoriatické postižení nehtů a výrazně tím zlepšuje kvalitu života pacientů s palmoplantární psoriázou. Adalimumab je účinný a zároveň bezpečný lék pro dlouhodobou léčbu chronické ložiskové psoriázy.
Kľúčové slová: adalimumab, bezpečnost, palmoplantární psoriáza.

Adalimumab – long-term safety and new indications in dermatology
Adalimumab is a recombinant human monoclonal antibody against tumour necrosis factor alfa (TNF-alfa). It is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adults in whom other systemic treatment is not ecacious or it is contraindicated or not tolerated. Now, based on REACH study, adalimumab is also indicated in the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis of hands and/or feet. REACH study proved that treatment with adalimumab resulted in better quality of life because of reduced pain and nail improvement. Adalimumab is ecacious and safe drug for a long-term treatment of chronic plaque psoriasis.
Key words: adalimumab, safety, palmoplantar psoriasis.
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Tamara Zimanová
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Marian Markech
Kúpele Trenčianske Teplice
MUDr. Tatiana Lidajová
Pediater, s. r. o, Senica
+MUDr. Jozef Šmirala
TAO AKU Centrum Bratislava
Piercing
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, sálek-lasery-korekce, Praha
Seboroická dermatitida
TÉMA ROKA
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Infekcia HIV − stále aktuálny problém
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
XI. kongres českých a slovenských dermatovenerológov, 21. – 23. 5. 2015, Top Hotel Praha
Správy z podujatia ASCO Chicago 2015
DERMATOPATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Elena Skladaná
Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica Poprad, a. s.
Xanthogranuloma juvenile
SPEKTRUM
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Dr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Bc. Iveta Fojtlínová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
História balneoterapie – novovek
MUDr. Ján Lidaj
Spomienka na osobnosť MUDr. Karola Kleibla, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.