Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a šéfredaktor časopisu
Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu. Časť II. Pooperačné komplikácie
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Mária Zemanová
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Andrea Bolgáčová
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Sledovanie trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií a možnosti využitia metodiky v chirurgickej praxi
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach
Ekonomické aspekty liečby stafylokokových infekcií kože a mäkkých tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazovej chirurgie LF MU a TC FN, Brno
Chirurgická liečba instabilného hrudníka
MUDr. Ján Šimo, MBA
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
MUDr. Mišo Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Tereza Lauková
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Albert Török
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava
Vodičom navigovaná chirurgia nepalpovateľných lézií prsníka
KAZUISTIKY
Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN Trnava, Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Tibor Molčan
Chirurgická klinika FN Trnava, Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Igor Duda, PhD.
Chirurgická klinika FN Trnava, Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Jaroslav Pavč
Chirurgická klinika FN Trnava, Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch
MUDr. Pavel Mráz, ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno
MUDr. Milan Darmo
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno
MUDr. Pavel Mráz
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno
Obrovský submukózny lipóm céka imitujúci zápalovú náhlu príhodu brušnú
MUDr. Izabela Bosznayová
Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Laparoskopické riešenie cholelitiázy v rezíduu žlčníka 39 rokov po klasickej cholecystektómii
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Neurobiologický ústav SAV, Košice
Jozef Rovenský, Peter Vítek, Július Vajó, Marián Bernadič, Pavel Čech: Českí lekári na Slovensku (Recenzia knihy)
created by © zooom.sk s.r.o.