Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
šéfredaktorka časopisu
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozefína Cocherová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
Krvácanie v kardiochirurgii a manažment pooperačného krvácania
MUDr. Zuzana Krútka
Národný onkologický ústav, Bratislava
Má význam podávanie betablokátorov u septických pacientov?
MUDr. Alena Škutchanová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Milan Minárik, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU, Ružomberok
Súčasný pohľad na chronické poruchy vedomia
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Bilý
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Exogénne podávaný melatonín v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov
MUDr. Jozefína Cocherová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
Použitie rFVIIa u kardiochirurgických pacientov – naše klinické skúsenosti
MUDr. Alexandra Šimková, PhD.
Klinika anestéziologie a intenzívnej medicíny FN Trnava, Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
MUDr. Jarmila Železkovová, MBA
Klinika anestéziologie a intenzívnej medicíny FN Trnava
RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.
Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
Mgr. Z. Škvarková, PhD.
Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
Pohľad intenzivistu na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu pľúc
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Jozefína Cocherová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. René Sýkora
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
Monitorovanie hemodynamiky v perioperačnom období pomocou NIKO (neinvazívna kompresívna oscilometria)
created by © zooom.sk s.r.o.