Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov
Slovenská chirurgia v roku 2014
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Alexander Hudák
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Typy kmeňových buniek potenciálne využiteľných pri hojení chronických diabetických rán
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
Detské úrazy na trampolíne – výskyt a prevencia
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu Časť I. Intraoperačné komplikácie
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lukáš Sukovský
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu – súbor pacientov a prehľad literatúry
MUDr. Jana Pobehová
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Martina Zavacká, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Pavel Staško, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Marián Tomečko, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Súčasné poznatky v liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín: chirurgická a endovaskulárna terapia
KAZUISTIKY
MUDr. Roman Hasara
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jana Kudělková
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Lenka Reismullerová
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Adam Peštál, PhD.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Václav Jedlička, PhD.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
Katameniální pneumotorax – kazuistika
MUDr. Michal Hošala, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Blažej Palkóci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Janka Hošalová Matisová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Adámik,PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou – kazuistika
MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Vít Pribula
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Radoslav Krajničák
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Martin Šašala
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Ján Slávik
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
Poranenie dolnej epigastrickej cievy počas laparoskopickej apendektómie – kazuistika
MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ivana Daňová, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému
created by © zooom.sk s.r.o.