Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
1. viceprezident SCHS
Čo priniesol začiatok 21. storočia do slovenskej chirurgie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Durný
Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok FN
Možnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby u pacientov s degeneratívnym ochorením driekovej chrbtice
MUDr. Róbert Šimon
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Limity chirurgickej liečby karcinómu pľúc vo vyššom veku
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Blažej Palkoci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miroslav Pindura, MUDr. Marek Adámik, MUDr. Michal Hošala, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Soňa Huľová
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Rišková
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Leak kolorektálnej anastomózy
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Echinokoková cysta pankreasu a jej chirurgické riešenie
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Ladislav Šutiak PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. Bjørn Edwin, MD, PhD.
Intervenčné centrum a chirurgické oddelenie, Rikshospitalet, Oslo, Nórsko
Laparoskopická distálna resekcia pankreasu – peroperačné a pooperačné komplikácie
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Manažment akútnej apendicitídy v dospelej populácii z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch
KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Červená
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vojtech Macko
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin
Pľúcna tromboembólia ako causa mortis
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Christián Bartko
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ivan Majeský
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Pavol Sýkora
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Endoluminálna podtlaková liečba (endoNPWT) dehiscencie anastomózy ileoanálneho J-pouchu
MUDr. Marián Selecký
Oddelenie úrazovej chirurgie LNsP I. Stodolu, Liptovský Mikuláš
MUDr. Peter Civáň
Oddelenie úrazovej chirurgie LNsP I. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Raritný typ stabilizácie trieštivých zlomenín proximálnej časti I. metakarpu aplikáciou VF s fixáciou o os trapesium ako jedna z možností liečby – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.