Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UJPŠ a UN L. Pasteura, Košice
Fytodermatitídy
MUDr. Linda Šranková
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Klinické skórovacie systémy v dermatovenerológii
TÉMA ROKA
MUDr. Jana Nemšovská
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB
Súčasný pohľad na patogenézu, diagnostiku, kliniku a liečbu kontaktného ekzému
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Marianna Bieliková
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Petra Fedorcová
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Cyklosporín A v liečbe izolovanej psoriázy nechtov
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Ondrej Žilínek
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z jubilejného 10. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov so zahraničnou účasťou 12. – 14. 6. 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Silvia Kováčová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov
DIHS – liekmi indukovaný hypersenzitívny syndróm
MUDr. Hana Krajčová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
Sekundární pyoderma gangrenosum v kazuistikách
OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Hana Zelenková, PhD.
DOST Svidník, Slovakia
Karboxyterapia – neinvazívna metóda estetickej medicíny a dermatológie
created by © zooom.sk s.r.o.