Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Prečo treba sledovať diferencovaný obraz bielych krviniek – zvlášť pomer počtu neutrofilných granulocytov k počtu lymfocytov?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Venglarčík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Roman Križanský
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Valky, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Je v súčasnosti anestéziologickou technikou voľby v chirurgii hornej končatiny ultrazvukom navádzaná regionálna anestézia – UGRA?
MUDr. Jana Haščičová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jaroslav Mikula
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Umelá výživa u kriticky chorého pacienta. Aké sú posledné dáta?
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Tomáš Veselovský
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave
MUDr. Daniel Cintula
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave
RNDr. Ján Mišianik
Laboratórium radioimunoassay Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave
Sledovanie plazmatickej hladiny adrenomedulínu a natriuretického faktora A po hemoragickom šoku u onkologických pacientov – prvé výsledky
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
Neutrofil-lymfocytový pomer ako možný marker SIRS u pacientov po kardiochirurgických výkonoch
MUDr. Boris Bilý
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Incidencia a rizikové faktory delíria u pacientov po kardiochirurgických výkonoch
MUDr. Lucia Fabušová Ondrová
Intensivstation, DRK Krankenhaus Sondershausen, Thüringen, Nemecko
MUDr. Stanislava Richterová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK v Martine a UN Martin
MUDr. Odona Fabušová
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK v Martine a UN Martin
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK v Martine a UN Martin
Vplyv celkovej anestézie na aktuálny stav matky a novorodenca pri cisárskom reze
KAZUISTIKY
MUDr. Viera Žužová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, LKH Hollabrunn, Rakúsko
Inhalačné vazodilatátory v liečbe ARDS, monoxid dusíka (iNO) – kazuistika
ODPORÚčANÉ POSTUPY
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice a UPJŠ LF
Odporúčanie postupu pri zmene intenzívnej liečby na paliatívnu liečbu a starostlivosť u dospelých pacientov, ktorí nie sú schopní o sebe rozhodovať v terminálnej fáze ochorenia
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Viktor Rosival, PhD.
Trnava
Komentár k článku: Acidobazická rovnováha (acidóza)
Peter Kern, predseda, Monika Grochová, Alena Chebenová, Ján Mačkin, Ivana Mišíková
Volebný výbor SSAIM
Voľby do výboru SSAIM a dozornej rady na obdobie 2015 – 2018
created by © zooom.sk s.r.o.