Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia, možnosti liečby
MUDr. Klaudia Dvořáková
Dermatovenerologické odd. FN Motol, Praha, Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Diferenciální diagnostika a léčba nejčastějších virových sexuálně přenosných infekcí genitálu
MUDr. Josef Kalný, CSc.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Sušice
Léčba žilního bércového vředu
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Poruchy vrodenej imunity – nové patogenetické aspekty atopickej dermatitídy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, ALIAN, s. r. o.
Manažment pacientov s trombózou povrchových žíl na dolných končatinách
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z odborného podujatia Dermatózy detí 2013
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Krátka správa z konferencie 14. Smrdácke dni 2013
KOMENTÁR
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Staré Mesto, Bratislava
Súčasná liečba anogenitálnej HPV infekcie podľa odporúčania EÚ smerníc 2012
SPEKTRUM
MUDr. Bohdan Holý
MUDr. Alena Nejdková, Kožná a korektívna ambulancia, s. r. o., Žilina
Komplikovaný pôrod kožného oddelenia v Žiline
created by © zooom.sk s.r.o.