Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prezident výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Rastislav Burda
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Využitie fenoménu ischemickej tolerancie v klinickej praxi
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Manažment antibiotickej liečby vnútrobrušných infekcií
MUDr. Jana Šimonová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Hudák
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, Waxham Park Hospital, Veľká Británia
MUDr. Tomáš Grendel
KAIM, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Róbert Šimon
II. chirurgická klinika UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Rizikové faktory chronifikácie bolesti po operácii
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Roman Totkovič
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Tomáš Ševčík
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Ján Perduk
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
Naše skúsenosti s ošetrením roztrhnutia veľkého prsného svalu
KAZUISTIKY
MUDr. Alexander Hudák
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Ing. MUDr. Otto Brandebur
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého omenta v kombinácii s akútnou apendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej
SPEKTRUM
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Justus Ohage – autor prvej cholecystektómie na západnej pologuli
h. doc. MUDr. Juraj Strmeň, CSc., FAOI
Oddelenie dlhodobo chorých, NsP Ilava
Theodor Billroth, Theresa Heller a prvá úspešná resekcia žalúdka
LAUDÁCIE
MUDr. Ján Tomka, PhD. ,MUDr. Roman Slyško, PhD. ,MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a. s., v Bratislave
Významné životné jubileum profesora Šefránka
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN
Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.