Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
vedecký sekretár SSAIM
Infúzna tekutinová liečba hydroxyetylškrobmi pri hypovolémii – nové horizonty?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Číková
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Zora Flassiková
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Andrea Gebhardtová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Martin Michalov
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Juraj Koutun, CSc.,
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Aktham Yaghi
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
ARDS – nová definícia
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Perioperačný manažment u obézneho pacienta
MUDr. Ján Kozánek
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Považská Bystrica
Acidobázická rovnováha (acidobáza)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave
MUDr. Daniel Cintula
II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave
MUDr. Tomáš Veselovský
II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave
MUDr. Denis Setvák
II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave
Koloidné roztoky hydroxyetylškrobov – indikácie a kontraindikácie ich použitia v anestéziológii, perioperačnej a intenzívnej medicíne
ODPORÚčANÉ POSTUPY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Prvé angiologické pracovisko (PAP), II. interná klinika LF UK a UNB, Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Prvé angiologické pracovisko (PAP), II. interná klinika LF UK a UNB, Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, FRCP
Prvé angiologické pracovisko (PAP), II. interná klinika LF UK a UNB, Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Bratislava
Nová klasifikácia, diagnóza a manažment angioedému. Odporúčania Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (2013)
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Výbor SSAIM
Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov (HES) podľa odporúčania ŠÚKL a EMEA z 9. – 10. októbra 2013
NEKROLÓG
MUDr. Jozef Kőppl
MUDr. Peter Gašparec (*14. december 1951 – †29. november 2013)
created by © zooom.sk s.r.o.