Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Bohdan Holý
Dr. A. Nejdková, kožná ambulancia, s. r. o., Žilina
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jaroslav Urbánek
Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP a FN Olomouc
Ekzém rukou
doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Centrum pro dermatomykózy, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Mykózy u dětí, diagnostika a léčba
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Atopická dermatitida – volně prodejné přípravky
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár, FNsP v Žiline
Spinocelulárny karcinóm kože – hodnotenie histopatologických nálezov a porovnávanie TNM klasifikácií v súbore diagnostikovaných prípadov
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Jiří Paseka
Leading Clinical Research, a. s., Praha
Ing. Pavel Liška
Leading Clinical Research, a. s., Praha
Výsledky klinického sledování přípravku Acnevac® u pacientů s acne vulgaris
MUDr. Marcela Brenerová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Kožní oddělení FN Ostrava
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN Ostrava
Mutilující forma psoriatické artritidy
SPEKTRUM
MUDr. Bohdan Holý
Dr. A. Nejdková, kožná ambulancia, s. r. o., Žilina
Kožného lekára príhody a skúsenosti
created by © zooom.sk s.r.o.