Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
vedúci Chirurgickej kliniky JLF UK a UN v Martine
Čo znamená profesionalita v chirurgii
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Využitie kmeňových buniek kostnej drene pri hojení chronických kožných rán – review
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Robert Adamov
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Igor Bizík
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
Chirurgická terapia športovej hernie laparoskopickým TAPP prístupom modifikovaná tenotómiou ligamentum inguinale
MUDr. Štefan Hulík, FEBS
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Erik Tóth
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Zavacký
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Chirurgická výzva: retransplantácie obličiek
MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
doc. MUDr. Filip Danninger, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Operácia podľa Vandenbosa. Nový prístup k chirurgickej liečbe recidivujúceho unguis incarnatus
MUDr. Ivan Turčan
Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica, II. chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Csaba Tóth
Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica
MUDr. Pavel Mikláš
Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica
MUDr. Daniela Babiaková
Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica
MUDr. Marcela Beerová
Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica
MUDr. Iveta Mikšíková
INMM Košice, pracovisko Banská Bystrica
Chirurgické riešenie nehmatného karcinómu prsníka SNOLL metódou
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie – školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Robert Adamov
Chirurgické oddelenie – školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie – školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
Neoperačná liečba trhliny konečníka
KAZUISTIKY
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Peter Winter
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radoslav Kňazík
II. urologická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Multiviscerálne resekcie pre malígny nádor pankreasu
NOVINKY V CHIRURGII
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Chirurgická liečba karcinómu rekta pomocou Endo GIA™ Radial Reload s Tri-Staple™ technológiou
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Predstavenie knihy Miloslava Dudu a kol.: Jícen. Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy
created by © zooom.sk s.r.o.