Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Nielen o stratenej generácii anestéziológov
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zora Flassiková
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Andrea Číková
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Andrea Gebhardtová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Martin Michalov
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Juraj Koutun, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Aktham Yaghi
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Perioperačná starostlivosť o pacienta s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN LP, Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN LP, Košice
MUDr. Vladimír Hudák
Waxham Park Hospital, UK
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN LP, Košice
Implementácia aktivít Bezpečný chirurgický výkon zachraňuje životy a Helsinská deklarácia do praxe
MUDr. Ján Kozánek
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Považská Bystrica
Výživa a metabolická odpoveď u kriticky chorých
MUDr. Zuzana Krútka
Národný onkologický ústav, Bratislava
Atelektázy v perioperačnom období
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Tomáš Grendel
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Jana Šimonová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Vplyv implementácie resuscitačného balíka na mortalitu u septických pacientov
KAZUISTIKY
MUDr. Štefan Krbila, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky
MUDr. Viliam Soboňa
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky
MUDr. Tomáš Korbela
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky
MUDr. Katarína Arpášová
Ambulancia pneumológie a ftizeológie, FNsP Nové Zámky
Infekcia vírusom chrípky A/H1N1 u tehotnej ženy – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Malá fotospomienka na krst nášho časopisu
MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin
6. národný kurz ISIA
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. Košice
Súhrnná štatistická správa za r. 2008 – 2011 z údajov zaslaných výboru SSAIM
created by © zooom.sk s.r.o.