Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
členka redakčnej rady odborného časopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Infekcie kože – interdisciplinárny problém
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Endokanabinoidný systém kože – nové poznatky a perspektívy terapeutického využitia
MUDr. Gabriela Bellová
Dermatovenerologický stacionár BELLAMED, s. r. o., Brezno
Fototerapia dermatóz UVA1 žiarením
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, Praha, Ambulance všeobecné a korektivní dermatologie, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha
Celoroční péče o atopickou a velmi suchou pokožku
MUDr. Miroslav Kobsa, MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Centrum péče o atopickou dermatitidu, Nemocnice Nový Jičín, a. s.
MUDr. Nina Benáková
Dermatovenerologická ordinace, Medicínské centrum a dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha
Atopická dermatitida u dětí
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Liečba mikrovarixov laserom
TÉMA ROKA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP Prešov
MUDr. Karolína Martinásková, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK Martin
Infekcie kože – I. časť: Baktériové infekcie kože a mäkkých tkanív
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., MUDr. Adrián Ryník
Klinika neurológie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity a FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Monika Daňová
Pro Magnet s. r. o., Magnetická rezonancia, Prešov, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
PhDr. Andrea Lengyelová
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, Prešov
Dermatologické komplikácie imunomodulátorov 1. línie v liečbe sclerosis multiplex
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
Workshop Spa Smrdáky sa uskutočnil už po trinástykrát
ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok z 13. ročníka odbornej konferencie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti – Smrdácke dni 2012
SPEKTRUM
MUDr. Bohdan Holý, MUDr. Alena Nejdková
Kožná a korektívna ambulancia, s. r. o., Žilina
Kožného lekára príhody a skúsenosti – 1. časť: Pjekná Skalica – začiatky v dobe súdruhov liečiteľov
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Redakcia Solen
Obsah ročníka VI. Dermatológia pre prax (2012)
created by © zooom.sk s.r.o.