Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
vedúci Chirurgickej kliniky JLF UK a UN v Martine
Čo znamená profesionalita v chirurgii
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Marek Čambal, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Ivan Satko
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Larválna terapia a chronické nehojace sa rany
MUDr. Michal Gergel
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Predoperačná a perioperačná lokalizačná diagnostika primárnej hyperparatyreózy
MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Zsolt Zsemlye
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Minimálne invazívna ezofagektómia
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Dušan Poruban, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Dušan Hollý, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Komplikácie orálneho a labiálneho piercingu
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Dušan Leško
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. František Nigut
I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
I. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Možnosti riešenia stenóz v ileo-pouch análnej anastomóze
KAZUISTIKY
MUDr. Marek Čambal, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
MUDr. Tomáš Malý
1. chirurgická klinika FN Olomouc, Česká republika
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
Intermitentná ileocekálna invaginácia v dospelosti
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Pavol Harbuľák
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Rastislav Kalanin
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Inkarcerovaná diafragmálna hernia ako neskorý následok poranenia hrudníka. Kazuistika a prehľad literatúry
MUDr. Martin Múdry
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Igor Milichovský
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Ján Slávik
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice
Lézia močového mechúra pri laparoskopickej resekcii sigmy – kazuistika
MUDr. Eva Rovenská
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Peter Vereš
Medicyt, s. r. o., Cytologické a bioptické laboratórium, Bratislava
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie FN Trnava
MUDr. Lucia Havrlentová
Chirurgické oddelení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava, Ústav histológie a embryológie LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Význam sentinelovej biopsie v chirurgickej liečbe tenkého malígneho melanómu – kazuistika
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UN v Martine
Nová kniha: História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach
created by © zooom.sk s.r.o.