Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
prezident SSAIM
Vitaj, časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Venglarčík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Mláka
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Valky, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Quo vadis, regionálna anestézia?
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Albert Hermely
MUDr. Albert Hermely, spol. s r. o., Košice
MUDr. Imrich Sopko
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
et al.
Neinvazívna toaleta dýchacích ciest aplikáciou expulzného efektu VFDV (vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc)
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty SZU a UN Bratislava
MUDr. Matej Mezey
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty SZU a UN Bratislava
MUDr. Andrea Gálusová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty SZU a UN Bratislava
Pooperačná bolesť – pohľad na súčasný stav liečby v SR
RNDr. Jaroslava Sokolová, PhD.
Katedra klinických disciplín, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
Mgr. Zuzana Škvarková
Katedra klinických disciplín, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
MUDr. Jarmila Železkovová, MBA
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava
MUDr. Alexandra Šimková PhD.
Katedra klinických disciplín, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava
Prediktory letality septických pacientov hospitalizovaných na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava v rokoch 2009 – 2011
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s. Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s. Košice
MUDr. Albert Hermely
MUDr. Albert Hermely, spol. s r. o., Košice
MUDr. Peter Čandík
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. Košice
doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
et al.
Vplyv PEEP a včasného perioperačného recruitment manévru pri OP výkonoch v mimotelovom obehu
KAZUISTIKY
MUDr. Bc. Peter Firment
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
Anestézia pri neuropatii Charcot-Marie-Tooth – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.