Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
hlavný odborník MZ SR v odbore chirurgia
Niektoré problémy chirurgie na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Papilárny karcinóm štítnej žľazy – kontroverzie pokračujú
MUDr. Tomáš Hildebrand
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe diabetes mellitus I. typu
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Patrik Koudelka
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Christian Bartko
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
et al.
Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy
MUDr. Dušan Leško
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Komplikácie proktokolektómie pri chirurgickej liečbe ulceróznej kolitídy
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Miloslav Hanula
II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Molnár
Klinika detskej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Peter Kenderessy
II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Použitie penilného bloku v manažmente pooperačnej bolesti detí po cirkumcízii
MUDr. Miloslav Pirkl
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s.
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha
MUDr. Miloš Černý
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Neokluzivní ischemická kolitida po resekci aneuryzmatu abdominální aorty: zkušenosti z našeho pracoviště a shrnutí problematiky
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Transferabilita základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli tréningu vo virtuálnej realite do reálneho prostredia
KAZUISTIKY
MUDr. Marek Čambal, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ivan Satko
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
Atypická dekubitálna fibroplázia – diagnostický a terapeutický problém?
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Prevrátený žalúdok (upside down stomach) a jeho komplikácie
OSOBNOSTI CHIRURGIE
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Katedra chirurgie SZU, Bratislava
K nedožitej šesťdesiatke docenta MUDr. Jána Daniša, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.