Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident SCHS
Čo trápi chirurgov na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Fialová
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Kmeňové bunky v chirurgii
MUDr. Peter Škulavík
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Alexander Mayer
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UN Bratislava
Chirurgická liečba parastomických hernií
MUDr. Rudolf Zach
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Horná hrudná sympatektómia: indikácie a techniky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Michal Gergel
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Ertapenem v iniciálnej antiinfekčnej monoterapii náhlych brušných príhod
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Spomalené vyprázdňovanie žalúdka po resekciách na pankrease
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Pažinka, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program – prvé skúsenosti v strednej a východnej Európe
KAZUISTIKY
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak
Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie VÚSCH, a. s. Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Rádioinvazívna liečba pseudoaneuryzmy artérie pancreaticoduodenalis superior anterior s hroziacou ruptúrou – kazuistika a prehľad literatúry
NOVINKY V CHIRURGII
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Pažinka, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Zavacký
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Tretí rozmer v laparoskopii: Full HD 3D laparoskopická technika – prvé skúsenosti
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti
XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni
created by © zooom.sk s.r.o.