Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Vedieť žiť – v každej dobe, v každom veku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Daniela Červenková
IMUNODERMA, s. r. o., Bratislava
Atopická dermatitída – čo by sme mali vedieť!
MUDr. Stanislava Polášková
Dermatovenerologická klinika, VFN Praha
Celorocní péce o detskou pokožku
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Zriedkavejšie indikácie fototerapie
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie a balneológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Piešťany
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Kramáre, Bratislava
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Koža a reumatické ochorenia
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Lucia Kolláriková
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Monika Štítna
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Kubranská
Rádiologická klinika UNB, Bratislava
Prípad paraneoplastickej dermatózy
MUDr. Marianna Bieliková
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jana Menšíková
Martinské bioptické centrum, Banská Bystrica
Paraneoplastický pansklerotizujúci proces u pacientky s karcinoidom
KONGRESOVý ŁPECIÁL
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
Správa z VIII. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Psoriáza – čo sa skrýva pod povrchom? Správa zo satelitného sympózia Janssen
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
Larva migrans
PRE SESTRY
Marie Navrátilová
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
Jana Miklíková
Dermatovenerologická klinika FN Brno
Psoriáza – možnosti lécby, edukace pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.