Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prezentujme spoločne náš odbor a jeho medicínsky záber
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. RNDr. Anna Volleková, CSc.
Ústav mikrobiológie Lekárskej fakulty SZU a Mykologické oddelenie HPL, s. r. o., Bratislava
Zriedkaví pôvodcovia onychomykóz v SR
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Zuzana Privarová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Psoriáza a sex
MUDr. Michaela Petrovajová,
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Urtikária - časť II.: Prehľad jednotlivých typov urtikárií
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
Autoimunitné choroby kože II. Autoimunitné bulózne dermatózy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Linda Turčeková
FNsP – psychiatrické oddelenie, Nové Zámky
Výskyt psychopatologických čŕt a kvalita života u pacientov s atopickou dermatitídou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mariana Holobradá
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Lokálne retinoidy v liečbe akné
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Petra Mečiarová
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Lacková, PhD.
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Výskyt a prevencia karcinómov kože u pacientov po renálnej transplantácii
MUDr. Magda Černohorská
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jana Menšíková
Martinské bioptické centrum, Banská Bystrica
Erythema gyratum repens u pacientky s duplicitnou malignitou
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
doc. MUDr. Želíra Fetisovová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLFUK UN v Martine
MUDr. Gabriela Klimentová, PhD.
KPLT JLFUK UN v Martine
MUDr. Róbert Vilček
OPL FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Kožné choroby z povolania v regióne stredného Slovenska 2011 – status quo
created by © zooom.sk s.r.o.