Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta
Dermatológia - ohrozený druh?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Psoriáza a možnosti kúpeľnej liečby
MUDr. Michaela Petrovajová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Urtikária – časť I. Definícia, etiopatogenéza, klasifikácia a terapia
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hojenie rán pomocou kyseliny hyalurónovej
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Autoimunitné choroby kože I. Vitiligo, alopecia areata, psoriasis
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta
Mgr. Oldřich Šedý, PhD.
Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o., Bratislava
Tri roky liečby adalimumabom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Z 12. ročníka odbornej konferencie Smrdácke dni
ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok z 12. ročníka odbornej konferencie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti – Smrdácke dni 2011
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Ivan Mačuga
Neurochirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
MUDr. Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Ústav lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
„Gigantické“ bazocelulárne karcinómy kože – problematika vzniku rozsiahlych lézií a opis troch prípadov
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatologické oddělení FN Motol, Praha
Celkově podávaný isotretinoin v léčbě akné
created by © zooom.sk s.r.o.