Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Gabriela Kolátorová
Kožná ambulancia Karlova Ves, Bratislava
Čo všetko ovplyvňuje pacienta
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Stanislava Polášková
Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky VFN UK, Praha
Obličejové dermatózy u dětí
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň
Současný přistup k diagnostice a léčbě atopického ekzému
MUDr. Katařina Fajkošová
Unicare Medical Centre s.r.o., Praha
Akné - přehled, novinky v léčbě
MUDr. Eva Škutilová, MPH
Súkromná dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
Radiačná dermatitída a reálne dostupná možnosť jej liečby
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Choroby vlasov IV. Difúzne padanie vlasov - anagénne a telogénne deflúvium
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
Dermatolovenerologická léčba u kojících žen
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica
Z I. ročníka konferencie Dermatológia pre prax
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Silvia Kováčová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Klára Martinásková
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Phacomatosis pigmentovascularis - kazuistika u dojčaťa
MUDr. Lucia Kolláriková
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Belavé ložiská v ústnej dutine
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie, FNsP v Žiline
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD
Oddelenie patologickej anatómie, FNsP v Žiline, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty a UNM v Martine
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP v Žiline
MUDr. Tatiana Bulejcíková
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP v Žiline
doc. MUDr. Martin Péc, PhD.
Ústav lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Recidivujúci folikulárny infundibulárny tumor s transformáciou do bazocelulárneho karcinómu
created by © zooom.sk s.r.o.