Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
predseda Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoloočnosti SLS
Potvrdenie významu a zmyslu kampane Európsky deň melanómu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Stručný prehľad chirurgickej a farmakologickej liečby melanómu
MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Katedra dermatovenerologie, LF UK a Klinika nemocí kožních a pohlavních FN, Hradec Králové
Dermatitis seborrhoica
prof. emer. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Ochranné bariérové systémy
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Choroby vlasov II – Androgenetická alopécia
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Janette Baloghová, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Všestranné využitie mometazón furoátu v liečbe kožných ochorení, s dôrazom na letné obdobie
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Michaela Petrovajová, MUDr. Alena Točíková, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Dlhodobé riziko tetovácie u detí
MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Hidradenóm – opis prípadu zriedkavého nádoru kožných adnex
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., MUDr. Luděk Pour, Ph.D., MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Neubauer
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Schnitzlerův syndrom = chronická urtika + monoklonální gamapatie typu IgM + osteolytické-osteosklerotické kostní změny
MUDr. Markéta Repíková
Kožní oddělení Nemocnice Kyjov
Pemphigus erythematosus – pemphigus seborrhoicus – Senearův-Usherův syndrom
TLAčOVÁ SPRÁVA
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.