Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
členka redakčnej rady odborného časopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Všetko beží závratným tempom...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Dermatomykózy – aktuální problém
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Plenková dermatitida
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Liečba rán metódou riadeného podtlaku
MUDr. Martin Tichý, Ph.D., doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL
Psoriáza kštice a aktuální léčebné možnosti
RNDr. Václav Rupeš, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha
MUDr. Jana Vlčková
Avenier a. s., Olomouc
Veš dětská zůstává problémem
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Mgr. Linda Turčeková
Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky
Dopad dermatologického ochorenia na sebakoncepciu postihnutého
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Odborné podujatia pre dermatológov v roku 2011
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Alena Štukavcová
Kožní oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
Launois-Bensaude syndrom
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová, MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, Praha, Ústav estetické medicíny, Praha
SAPHO syndrom
TLAčOVÁ SPRÁVA
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.